Strona główna

Serdecznie witam Przyjaciół Parafii
Św. Mikołaja w Siedlęcinie.


 Adwent czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa niech skłoni nas do udziału w Mszach św. roratnich, praktykowania dzieł miłosierdzia na wzór naszego patrona św. Mikołaja. Zaprszam na  na Mszę św. w tygodniu o 1800 a w niedzielę o godz. 800 i 1200 , nieszpory o godz. 1600 .
Ks. Dariusz Pytel