Strona główna

Serdecznie witam Przyjaciół Parafii
Św. Mikołaja w Siedlęcinie.


 Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus dokonła naszego zbawienia. Chciejmy z Nim być w czasie świetej Liturgii. Znajdźmy czas na modlitwę osobista i wspólnotową, na adoracje i lekture Ewangelii.
Niedziela Palmowa – 29.03
Msza św. 800
Uroczysta procesja z kościoła św. Mikołaja do kościoła Matki Bożej z poświęconymi palmami godz. 1145 o godz. 1200 Msza św.
 
Wielki Czwartek – 2.04
Ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 2000 po nabożeństwie przeniesienie Najśw. Sakramentu do kościoła św. Mikołaja adoracja do 2400.
Wielki Piątek – 3.04 dzień męki i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Adoracja od 800 Godzina czytań i Jutrznia
Droga Krzyżowa ulicami o godz. 1500
Liturgia Meki Pańskiej o godz. 2000
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 2400
Wielka Sobota 4.04
Adoracja Pana Jezusa w grobie
Adoracja od 800 Godzina czytań i Jutrznia. Poświęcenie pokarmów o godz. 1000 i 1200
Święta Noc Zmartwychwstania Pańskiego
Wigilia Paschalna godz. 2200
Msze św. w dzień w niedzielę o godz. 900 i 1200
Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. o godz. 900 i 1200

Msze św. w niedzielę
Siedlęcin godz. 800 i 1200


Strzyżowiec 945
Gorzkie Żale 1600
w dni powszednie Msza św. o godz. 1800
Droga Krzyżowa w piątek
Siedlęcin godz. 1730
Strzyżowiec godz. 1630