Strona główna

Serdecznie witam Przyjaciół Parafii
Św. Mikołaja w Siedlęcinie.

Wszystkim parafianom i gościom życzę radosnego głoszenia, że nasz Pan Zmartwychwstał.
Ks. Dariusz Pytel